Enn Tõugu


20. V 1935–30. III 2020
[Link (Google)]


Mõne inimesega  koostöö annab Sulle palju. Just selline inimene oli Enn. Enn oli NL/USA ühisettevõtte Intex NL poolne  partner ja see oli Gorbatšovi „glasnost ja perestroika“ aeg. See oli pisut kangem kraad turumajandust kui kooperatiivid. Otsiti tõsisemaid koostööpartnereid ja Enn oli üks peamine võtmeisik, kes Rein Luige maale ehk Eestisse tõi. Intex omakorda aga oli päästerõngas minule  tulevaste Skype autorite  tegemiste ja oskuste välisturule viimisel. Enn oli kursis, et mul sellised väga oskajad ja noored tublid progejad on. Ise üritas ta turustada oma tooteid Intex teise filiaali Software kaudu. Rein Luik andis  selleks võimalusi. Mina  tegutsesin Intex  filiaali Satellite juhina ja aitasin  antennitootmist rajada. Seega oli meie kokkupuude  kaudne, kuid Skype poiste poolelt otsene. Enn oli väga  viisakas ja  samas teadlase prototüüp, kes oskas asju ajada ilma suurema kärata. Ääretult asjalik.


Meenub üks  huvitav seik. Akadeemik Endel Lippmaa oli väga  tegus ja ka särav isiksus. Kahtlemata väga edumeelne.  Mingil ajavahemikul, kui Reinuga polnud veel saanud  sündiva kontsessioonlepingu näol külma dušši oma satelliitside arendamise tegemistele, oli info, et Jaak Lippmaa isa Endeli toetusel teeb , täpsemalt plaanib ühte satrelliitsidevõrgu projekti. Kuulduste kinnituseks oli vaja konkurendi juurde luurele minna ja tegime siis seda koos Ennuga. Teel Endli juurde ütles Enn, et ära sina väga rääkima kipu, et ta tunneb Endlit  hästi ja ka tema nõrku külgi. Nii oligi au olla minupoolse vähese jutuga pealtvaatajaks kahe akadeemiku vestlusele. Enn oskas Endli nii üles kütta, et Endel rääkis  Jaagu suurepärastest plaanidest ja kokkuvõttes ei rääkinud meie oma plaanidest üldse, kuigi need olid väga konkreetsed seoses satelliitside telepordi rajamisega Jüri aleviku lähedal, meil oli juba nii maa hangitud , kooskõlastused vajalike osapooltega ja  ka tehtud  telepordi rajamise projekt ning rahastus oli Reinu poolt. Telepordi plaanile tõmbas kriipsu sündinud kontsessioonleping Eesti riigi ja Rootsi/Soome sidemonopolide vahel 25 aastaks, kus KÕIK välisside pidi käima  lepingupartnerite kaudu ja  need polnud mingist  iseseisvast Eesti välissidest   huvitatud, vaatasid sellele kui ärikahjule. Isegi seda ei taibatud Eesti poolt, et  kommunikatsiooni transiit tänu soodsale asukohale  oleks toonud nii majanduskasu kui tootnud julgeoleku garantiid.. Akadeemikud jäid sündinud Rootsi/Soome  hõivamispoliitikale riigi tasemel alla. Hilisem satelliitside link Siberi naftaväljadele Küberneetika instituudi katusel oli  erand ja näide Ennu  vaikele kuid oskuslikule asjaajamisele. Sel ajal aga juba antennitehase rajamine minu ja Reinu ettevõtmisel käis ning üritasime esimesi antenne valmistada. Selle kõige taustal aga arenes meie Skype poiste tegus meeskond, mida Ennu toetusel  kroonis esimene müügiedu Rootsis.

 

 

Jüri  Malsub,
Tollal ametlik tiitel Intex Satellite IE SJV direktor


 

Lisalugemist

- Enn Tõugu: Asjaarmastaja pihtimused ehk kuidas ma olen teadust teinud ja seda rakendanud: Eesti Vabariigi preemiad 2017 (Link)

- Hariv lugemine: Teadusmõte Küberneetikainstituudis (Link)