[EST] Elections 2019

Saadikukandidaadi JÜRI MALSUB 1186 sihid valimistel.

 

Intervjuu Kuku Raadios | Intervjuu Uudis+

EESMÄRK
juhtida tähelepanu olulisele, sest kambakraatia (esindusdemokraatia) ei võimalda üksikkandidaadil  kraaviminekut peatada.

Demokraatia väikses riigis saab olla ainult  OTSEDEMOKRAATIA ehk otsene side valitu ja valija vahel. 10000 häält  - nõue üksikkandidaadile teeb osaluse mõttetuks.

 • Rahvaesindajad peavad lähtuma kehtivast Põhiseadusest.
 • Rahvaesindajad peavad lähtuma kehtivatest rahvusvahelistest lepetest ja  konventsioonidest.
 • Kodaniku Ülim kohus on olla ustav riigile ja kehtivale Põhiseadusele.
 • Kehtiva Põhiseadusega vastuolus olevad seadused tuleb kohandada või tühistada.
 • Põhiseaduse Preambula: Eesti riik on loodud EESTLASTE kestmiseks ja arenguks.
  - Kestmine tähendab perepoliitikat keskmiselt 3 ja 3+ last perekonnas.
  - Areng tähendab noortele hariduse andmist, mis võimaldab 21.sajandis areneda koos targa masinaga.
 • RIIK tuleb teha inimeste keskseks. RIIK on inimeste jaoks, mitte vastupidi.
 • EESTI RIIGI ja EESTLASTE kestmine sõltub tahtmisest ja julgusest tahta. See eeldab 21. sajandile vastavat lugemis- ja kirjutamisoskust ehk suhtlust targa masinaga.
 • 20 aasta pärast  on meie tase parim, kui kasutame juba Eestis olevat kogemust, mille  üks näidis on Skype ja Skype sünnilugu. Selle kogemuse kasutamine on täna söötis maa. Eesti peamine vara pole mitte mets, puhas loodus või põlevkivi. Eesti peamine vara on kõrvade vahel.

 

2019 Valituks osutuna annetan oma riigikogu liikme palga  Järva ja Mulgimaa koolidele arvutihariduse toetamiseks  ehk ligi 180 tuhat EUROt ja lisaks eripensioni igal aastal 18 tuhat EUROt ning aitan  seda harimist korraldada minu Skype poiste koolituskogemuse baasil.

Sarnaselt käitusin  aastatel 1986 ning edasi, kuni Skype autorid said tuule tiibadesse.

Skype müüdi maha Microsoftile 8,5 miljardi USD eest. Kui 3 poisi asemel saavad harituks igal aastal veel 10000 noort, on võimalik tulubaas oluliselt suurem.

 

 • Kui suur summa on 8,5 miljardit?

Võrdluseks: Eesti saab kokku Euroliidust aastatel 2007-2020 8,325 miljardit eurot,
seega umbes 1 miljard vähem maksis Microsoft Skype eest.


Edulugu: 
Eksperimendi ilu  - siit leiad minu tegemistest piisavalt teavet.


Vaata minu sihid 24.veebruar 1990:

Minu sihid 24. veebruar 1990. aastal

Jüri 1987. aastal Jaapanis sinimustvalge lipsuga. Nõukogude (NL) turistina.
Jüri 1987. aastal Jaapanis sinimustvalge lipsuga. Nõukogude (NL) turistina.


Miks kandideerin 2019?

Lisaks minu 24.02.1990 valimissoovile, mis ei täitunud. Rahvas eelistas toona minu ees kandideerinud kriminaalse taustaga kirikutegelast.  Sarnaste valikute tõttu on aga Eesti saanud kaela arengupeetuse, kus omamaine know-how ning  teadus,  tehnika ja tootmine on alla käinud. Tehnilise ala inimesed  pole riigitüüri juures. Seal on olnud valdavalt humanitaarse ja majandustaustaga seltskond, kes 21 sajandi arengute juures on ainult pealtvaataja rollis.

Kandideerin seepärast, et lapsed ja lapselapsed ning tulevane põlv  ei saaks öelda: MIKS SA MIDAGI EI TEINUD?

MIDA TEHA aga ütlesin juba 24.02.1990.a.

Meie peres, kus nii isa kui ema poolt ulatuvad uuritud juured väga kaugele (enne MALSUB nime, mida pole muudetud, oli 17. sajandil Võrumaal MUSTAHAMBA Jaan, seal kus looduskaitse all olev Mustahamba tamm asub).

Ausust peeti minu nooruses ja peres ikka oluliseks. Seetõttu ei olnud ei isa ega mina NLKP liikmed, kuigi surve oli tuntav. Komsomolist ei pääsenud ja sinna mindi Tallinna Polütehnikumis, minu õppimise ajal veel EW aegse õhustikuga, terve grupiga. Kommunistlik tegevus oli paberi peal  kõrgel tasemel. Minu sirgumise aegadel oli palju EW aegseid inimesi ja õpetajaid, meil kodus ka rohkesti EW aegset kirjandust. Vanemad olid aga targad inimesed ja õpetasid  suhtluseripära ka NL tingimustes. Kodus oli üks tõde ja väljaspool teine.
 

Mul on mitmeid häid tuttavaid kommunistide hulgas, kes olid valdavalt parteilased ja tunnen ka mittekommuniste, kes on arusaamadelt siiani kommunistid.  Hea kaasvõitleja tehnikadoktor Rein Luik (Mulgi juurtega, Tuhalaanest) oli tubli vabariiklane USAs, vaata muuseumi kodulehte. Maailma väga mitmest otsast näinud mehena  aitas ka minul õigetele järeldustele tulla.

Milles siis iva?

Selle iva seletas lahti üks vana Tartu Ülikooli professor.

 Marxi väärõpetuse olemus.

 Lisaväärtusteooria kehtib paberil ja elus ainult teatud tingimustel. Konkurentsi olukorras, mis on kapitalismi edasiviiv sisu, puudub kapitalistil võimalus lisaväärtuse arvel rikastuda ja ta on sunnitud  selle paigutama arengusse. Kui ta seda ei tee, läheb ta pankrotti.

Enamus inimestest seda iva pole katki hammustanud, siit Marxi õpetuse kummardajad.

 

Kui pole konkurentsi, pole ka arengut. Konkurentsis olek aga olgu nagu sport.  Peale võistlust on  vaba aeg ja normaalne elu. Mitte 24h/365 päeva ning konkurendile nuga selga. Lähete stressist enneaegselt hauda ja  vara sinna kaasa ei saa.

Millised kommunistid ja marxiusulised siis meie arengut ohustavad? Ikka need, kes sättisid ennast võimu juurde ja sätivad ka täna. Nende erialane tase on nõrk, praktiline elukogemus puudub, aga kambakraatia vaim tugev. Siit riigi arengupeetuse üks komponent, „sotsiaalse õigluse nimel“ tegijatelt võtta ja mittetegijatele jagada, ühtlasi korruptsiooni alge.

KEHTIV  Põhiseadus Eestis(1938) ei anna kommunistidele hääleõigust. NLKP-st lahkumist Põhikiri ette ei näe ja  kuidas sealt lahkuda on kommunistide endi  mure. EV erakonnaseadus kahes erakonnas olekut ei luba. Seega täna on võrdsed ja kõige võrdsemad, nagu Orwelli „Loomade farmis“ olid sead. Oli loosung: Kõik loomad on võrdsed, aga sead on kõige võrdsemad!

Kehtiv Põhiseadus ei anna ka sisserännanutele kodakondsust ning vastavalt hääleõigust. See, milline PS on kehtiv ja milline mitte, on kirjas PS1992 Preambulas ja määratud Eesti rahva mõistega, mis kirjas PS1938-s.. Selline iseendale valetamine, nagu PS1992 Preambulas  Eesti rahva mõistega manipuleerimine saab siis lõppeda, kui ka SINA julged peeglisse vaadata. Mina seda Teie eest teha ei saa, ma lihtsalt soovitan. Seda sama asja soovitas ka Endel Lippmaa, kui ütles, et ilma õigusliku järjepidevuseta pole EW võimalik või on see üks teine riik..

Eesti Kongressile kandideerides olin 42 ja nüüd 71 aastat vana. Vahepeal on tehnika areng olnud kiire, kuid  arvutitega seotu sisuline olemus  ja haridusteema on vähe 21 sajandi suunas muutunud. Minu ja minu kaastöötajate/kaasvõitlejate õpilased on teinud Eesti maailmakuulsaks Skype tarkvara abil, seda teab igaüks ja isegi USA President pidas oluliseks (vaata kõne link muuseumi lehel) just seda seoses Eestiga rõhutada, millise arenguimpulsi  see inimkonnale annab. Samas pole me  seda kogemust Eestis oskuslikult rakendanud ning üks peamine põhjus, miks kandideerin, ongi  targa masina abil arenguvõimaluse rakenduslik pool. noorte koolitamine õiges vanuses, Kaera22 meeskonna kogemus.

 Jutumehi meil jagub ning ka seda tootvat haridust jagub.

 

Kolm 14-aastast poissi tegid peale algkoolitust 16 aastat iseseisvat tööd arvutimaailmas ja olid suutelised koostama tarkvara, mille eest Microsoft maksis 8,5 miljardit USA dollarit. Alustasid õiges vanuses, põhikooli 7-ndas .

1988 oma palvekirjas (3 meest, mina ja 2 mõttekaaslast vaata muuseumi koduleht kirja koopia) ENSV haridusvõimule pakkusime välja, et 20 000 noort võiks sellise ettevalmistuse saada.

Isegi kui see arv on 10 korda väiksem, oleks meie  tänane potentsiaal  maailmas võimas. Siit võite edasi ise mõelda, mis juhtus Kalevipojaga, kui ta siili õpetust ei kuulanud. Lauad läksid katki! Siil aga ei väsi kordamast: Serviti!

Mulgimaa inimesed ja mõni isegi kaugemalt on kuulnud kirjanikust nimega August Kitzberg.

Jutustuses Maimu sünnitas Maimu ema sissemüürituna lapse Katariina tulbas(Karksi lossimägedes ) ja ulatas Maimukese  välja ja Maimu kasvas Maimu koopas, mis Polli-Halliste tee ääres.

Sarnane lugu oli meil Kaera22 meeskonnaga, mis uue EV ajal sai kaela hävingujõud aga lapsuke Skype lendas maailma.

Meie Kaera22 tee oli võitlus. Kui võitled, on võimalus ka võita. Kui ei, siis võiduvõimalus puudub.

Tänane olukord on VILETS.  Eesti tuleb tagasi, kui TAHAME. Tuleb tagasi kui TEEME.

Järvamaa ja Mulgimaa on täna veel Eesti kants.

 Haakige ennast lahti rahahullusest ja hakake mõtlema tulevikule ja tööle nii, nagu 21 sajand nõuab: koos targa masinaga ning panustame järelpõlve 21 sajandi nõuetele  vastavasse noorte haridusse, et uued Skype lood saaks sündida.

 

Ma pole pea kunagi EV-s maksumaksja palga peal olnud, kord tegin ühekordse  konsultatsioonitöö Kaitseministeeriumile. Samas tänaseni maksan ettevõtjana(pensionärina)  makse Eesti riigile. Vastu aga saan kasvavat bürokraatiat ja sotsialismi. Noortele tundub see normaalne, kahjuks pole nad NL-s elanud. Ka siis öeldi: kes tahab teha, otsib võimalusi ja kes ei, otsib põhjuseid. Tänased võimalused on aga nagu öö ja päev.

 

Rahvaesindajaks olemine ei tohi anda erisusi, erilist sissetulekut ja kindlustust surmani.. Nii kaob side reaalse elu ja rahvaga ning tekib ahvatlus  küünarnukkide abil  võimu juurde ronida. Seni saavutatu KIDUV RIIK ei anna selleks erisuseks ka põhjust ning võimalusi väheneva rahva taskust.. Tänane kambakraatiat reklaamiv valimispropaganda on lisaks ajupesule ka puhas raha tuulde loopimine. Otsedemokraatia korral tuleb teha  üks ülevaatlik tüüptabel, mille  kandidaadid täidavad ja sellest piisab, et näha, mida keegi väärt.

Meil on vaja tegusat riiki, mitte tsirkust.

 

Leian, et rahvaesindajaks olemine alla 50 aastastele, erandid välja arvatud,  pole jõukohane. Tänane on täielik lasteaed. Riik on aga tõsine asi ja mitte liivakast. Meie riik on paika pandud 1918 ja nende tõsiste meeste kallal haukumine on väga inetu, kaasaegsetel pildil olijatel tõsisemad teod puuduvad,

 

Armastame Eestit, teist ei ole!

 

Kui leiad minus mõttekaaslase, siis  soovita ka teistele, järsku juhtub IME, saan 10 000 häält (keerulise valemi abil arvutatult on vaja pisut vähem) ning saame üheskoos uppuva laeva Eestlaste riigi veel päästa. Vähemalt loodan, et teie arusaamades toimus peale minu jutu lugemist mingi muutus.

 

Uppuja päästmine on uppuja asi.

 

Lisaks veel minu sihid 24. veebruaril 1990. aastal:

Minu sihid 24. veebruar 1990. aastal